1. Velg kommune

2. Karasjok

3.Temakart 

4. Snoskuterloype

www.norjankelkkareitit.com / / norjankelkkareitit@gmail.com

© 2016 Frode Eyolf Rydningen.